zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Jozef Lipták je víťazom celoštátneho kola Fyzikálnej olympiády

Najlepším riešiteľom  58. ročníka  Fyzikálnej olympiády v Žiline sa stal náš maturant Jozef Lipták, pred Patrikom Lamošom z Gymnázia Veľká okružná v Žiline a Filipom Čermákom z Gymnázia J. Hronca v Bratislave. Z celkového počtu 60 bodov (40 bodov za teoretické úlohy a 20 bodov za experimentálnu úlohu) získal Jozef Lipták 55,3 bodu. 
K dosiahnutému úspechu srdečne blahoželáme!

Hodiny ANJ s lektormi Wendi a Ed Rumbold

V týždni od 3. do 7. apríla 2017 mala každá druhácka trieda možnosť počas jedného dňa zažiť štyri netradičné hodiny anglického jazyka plné konverzovania a zábavy, a tiež sme prešli niektoré maturitné témy trošku inou formou.

Opäť prvé miesto za matematiku!! Súťaž NÁBOJ v Bratislave...

 Dlho netrvalo a po súťaži B-day  družstvo našej školy v zložení Ľubica Hladká, Adam Dobrovič, Libor Sasák,  Maroš Grego a Ján Priner  znovu získalo najcennejšie prvé miesto v matematickej súťaži.

Matej Čerman víťazom celoštátneho kola Olympiády ľudských práv !

Fantastický úspech dosiahol na 19. ročníku celoštátneho kola Olympiády ľudských práv študent 2.F triedy nášho gymnázia - Matej Čerman, keď sa pri konkurencii 63 stredoškolákov stal celkovým víťazom podujatia !  Súťaž študentov gymnázií, stredných škôl a odborných učilíšť v oblasti presadzovania ľudských práv a budovania právneho vedomia mladých ľudí sa konala v dňoch 5.-7.4. 2017 v Modre pod záštitou Ministerstva  školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Prijímacie skúšky do bilingválnej triedy

 Doplnený zoznam prijatých uchádzačov na študijný odbor
7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium pre školský rok 2017/2018
po náhradnom termíne 5.-6. apríla 2017

Matematický B-DAY a my...

Matematický B – deň je súťaž trojčlenných alebo štvorčlenných tímov zložených z 15-19 ročných žiakov. Pilotné kolo súťaže bolo na Slovensku prvýkrát uskutočnené na základe spolupráce s Freudenthalovým inštitútom na Univerzite v Utrechte v Holandsku v rámci riešenia projektu 7RP PRIMAS, www.primas-project.eu

V krajskom kole GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY naši žiaci na popredných pozíciách.

Na FPV UMB sa uskutočnilo 24. 3. 2017 Krajské kolo geografickej olympiády v kategóriách A, B, CD a Z . Do celoštátneho kola postúpili súťažiaci, ktorí sa v krajskom kole umiestnili na prvých dvoch miestach.

Majstrovstvá školy v zjazdovom lyžovaní - obrovský slalom Tále 2017

Majstrovstvá školy v zjazdovom lyžovaní 

Spievam po francúzsky

Bol to deň ako každý iný a ja som išiel na hodinu francúzštiny.

Pripomenuli sme si 75. výročie prvého transportu slovenských Židov do Osvienčimu

Je našou povinnosťou pripomínať si udalosti tohto obdobia a snažiť saich pochopiť – z úcty k obetiam, ale tiež preto, že ich sprítomnenie môže byť silným mementom pre súčasné aj budúce generácie.
Syndikovať obsah