zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Darujte vaše 2% z daní

Vážení rodičia, absolventi a priatelia Gymnázia J. G. Tajovského v Banskej Bystrici,
touto formou sa uchádzame o Vašu podporu v podobe poskytnutia 2% z Vašich daní v prospech OZ rady rodičov Gymnázia J. G. Tajovského v Banskej Bystrici.
Združenie sa snaží v čo najväčšej miere pomáhať rozvoju školy, ktorú navštevuje v súčasnosti 729 žiakov denného štúdia. Máme záujem, aby sa vzdelávali vo vyhovujúcom a peknom prostredí a aby k tomuto procesu mala škola kvalitné učebné pomôcky. Toto je náš hlavný cieľ a snažíme sa ho napĺňať postupnými krokmi.
Náš cieľ však nemožno dosiahnuť bez účasti rodičov a priaznivcov našej školy. Preto Vám touto formou vyslovujeme poďakovanie za doterajšiu pomoc a finančné príspevky. Zároveň by sme sa chceli uchádzať o Vašu priazeň pri poskytnutí aj 2% z Vašich daní na tieto účely. Žiadneho darcu to nestojí ani cent navyše, lebo ide o financie, ktoré štát dostane od každého pracujúceho občana. Občan sa však môže rozhodnúť o poukázaní 2% z týchto daní pre vybraný právny subjekt.
Ako občianske združenie Vás chceme osloviť, aby ste poskytli 2% z Vašich daní v prospech školy a Vašich detí. Uisťujeme Vás, že budú účelne použité.
 
Dúfame vo Vašu podporu a vopred ďakujeme!
 

  
Postup na poukázanie 2% daní
 
  •  Zamestnanci:
 ·  Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
· Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
· Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b)
3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.
· Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2018.
· Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
· Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
· Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
· Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.*** – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 
· ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
· Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa
  • podnikatelia (fyzické a právnické osoby)

    Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%podielu dane je obsiahnuté v daňovom priznaní príslušného kalendárneho roka. Prosíme – ak ste si vybrali ako príjemcu Klub Gymnázia J.G. Tajovského – uviesť do príslušných koloniek v daňovom priznaní tieto údaje:
    IČO: 14225930
    Právna forma: občianske združenie
    Obchodné meno: Klub Gymnázia J.G.Tajovského, Tajovského 25, 974 09 Banská Bystrica

 Postup krokov:pre fyzické osoby
                     pre právnické osoby 
 

   
  

 
 Prílohy na stiahnutie