zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Triedy s profiláciou

Riaditeľstvo Gymnázia J.G.Tajovského v Banskej Bystrici si Vás dovoľuje pozvať
8. novembra 2016 o 9,30 hod.
na deň otvorených dverí pre žiakov 9. ročníka základných škôl, ktorí majú záujem o štúdium v triedach
 
 -      s  profiláciou  na matematiku
 -       s profiláciou na prírodovedné predmety (BIO,CHE)
 
Vedenie školy poskytne záujemcom informácie o štúdiu aj v inom termíne.

Stretnutie zúčastnených bude vo vestibule školy od 9,00 hod.

Svoj záujem oznámte   na e-mailovú adresu: mozolova.m@gmail.com

alebo potvrďte telefonicky na tel. číslo  048/
  
                                                                      PhDr.Mária Sochorová
                                                             riaditeľka školy