zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Bilingválne triedy

  

Riaditeľstvo Gymnázia J.G.Tajovského v Banskej Bystrici si Vás dovoľuje pozvať   

 10. októbra 2017 o 9,30 hod.
 
na deň otvorených dverí pre žiakov základných škôl, ktorí majú záujem o štúdium v triede so 
 
 -  zameraním na bilingválne štúdium
  - s profiláciou na matematiku
 
Vedenie školy poskytne záujemcom informácie o štúdiu aj v inom termíne.
 
Stretnutie zúčastnených bude vo vestibule školy od 9,00 hod.
 
Účasť na DOD potvrďte prostredníctvom  základnej školy.
 

V prípade, že základná škola neorganizuje účasť na DOD, tak individuálne  na e-mailovú adresu:  mdurcova@gmail.com  alebo telefonicky na tel. číslo  048/413 52 37  do 5.októbra 2017.

 
                                                                        PhDr.Mária Sochorová
                                                          riaditeľka školy
 
 

 Ako bolo na dni otvorených dverí pre bilingválne triedy