zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Organizácia školského roka

Organizácia školského roka
 
Slávnostné otvorenie školského roka
4.9.2017
I. polrok
1.9.2017 - 31.1.2018
Dátum vydania vysvedčenia
31.1.2018
II. polrok
1.2.2018 - 29.6.2018
Dátum vydania vysvedčenia
29.6.2018
 
Prázdniny
Trvanie
Vyučovanie sa začína
Jesenné prázdniny
30.10.2017 - 31.10.2017
2.11.2017
Vianočné prázdniny
23.12.2017 - 5.1.2018
8.1.2018
Polročné prázdniny
2.2.2018
5.2.2018
Jarné prázdniny
19.2.2018 - 23.2.2018
26.2.2018
Veľkonočné prázdniny
29.3.2018 - 3.4.2018
4.4.2018
Letné prázdniny
2.7.2018 - 31.8.2018