zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Organizácia prijímacích skúšok do slovensko-francúzskej triedy

STREDA 4.apríla 2018

8.30 -  9.00    Prezentácia žiakov vo vestibule školy
9.05 - 11.05   Testy na overenie špeciálnych zručností  a schopností 
Pedagogický  dozor  a  vyhodnotenie  testov  zabezpečuje:
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie  v  Banskej Bystrici

ŠTVRTOK 5.apríla 2018
 
8.30 - 9.00      Prezentácia žiakov vo vestibule školy
9.05 - 9.20      Organizačné pokyny pre žiakov vyučujúcimi, ktorí budú na dozore na matematike
9.20 -10.20      Test z matematiky
10.20 -10.40     Prestávka
10.40 -10.45     Organizačné pokyny pre žiakov vyučujúcimi, ktorí budú na dozore na slovenskom jazyku
10.45 -11.30     Test zo slovenského jazyka
Pedagogický  dozor  a  vyhodnotenie  testov  zabezpečuje:
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici
 
VÝSLEDKY BUDÚ ZVEREJNENÉ VO ŠTVRTOK  5.4.2018  PO 16.30 HODINE.
 

                                                                                 PhDr. Mária Sochorová                                                                                                                         riaditeľka školy