zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Zaujímavosti z histórie

Viete, že .....

 • naše gymnázium vzniklo rozdelením Gymnázia na Nábreží Duklianskych hrdinov na dve samostatné gymnáziá z dôvodu zvýšeného záujmu o túto formu štúdia?
 • základný kameň nášho gymnázia bol položený ešte v roku 1968?
 • naša škola začala písať svoju históriu od 1. septembra 1976?
 • prvým riaditeľom školy bol pán František Adamča?
 • v prvom školskom roku nastúpilo do 16 tried 558 žiakov pod vedením 31 členného pedagogického kolektívu?
 • naše gymnázium bolo zaradené medzi 5 škôl na Slovensku, ktoré mali od školského roku 1979/1980 overovať novú koncepciu výchovno-vzdelávacej sústavy?
 • v školskom roku 1981/1982 študovalo na našej škole už 802 žiakov v 21 triedach?
 • v školskom roku 1981/1982 boli vytvorené aj triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov a rozšíreným vyučovaním fyziky a matematiky?
 • telocvičňa bola odovzdaná do užívania v školskom roku 1983/84, čo umožnilo skoncovať s provizóriom vo vyučovaní telesnej výchovy?
 • v školskom roku 1987/1988 boli vytvorené aj triedy so špeciálnym zameraním na matematiku?
 • demokratické zmeny po novembri 1989 viedli k voľbe nového vedenia školy a novým riaditeľom sa v roku 1990 stal Ing. Marián Paulus?
 • čestný názov Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského bol našej skole udelený v roku 1989?
 • vytvorením bilingválnej slovensko-francúzskej sekcie v šk. roku 1991/92 sa zavŕšilo dvojročné úsilie prezidenta Alliancie Francaise Ing. Tomáša Mártona, nového vedenia školy a širokej frankofónnej verejnosti?
 • v desiatom roku od svojho založenia tvorí bilingválnu sekciu 6 tried so 179 žiakmi a 12 vyučujúcimi, vrátane 3 francúzskych lektorov?
 • bilingválne štúdium ukončilo 159 absolventov a 10 študentov absolvovalo Lýceum C. Jullion v Bordeaux?
 • od roku 1993 je naša škola pridruženou školou UNESCO?
 • v roku 2001 bola našej škole udelená Pamätná plaketa za rozvoj Banskobystrického kraja?