zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Vedenie školy

Riaditeľka školy PhDr. Mária Sochorová sochm2(zavináč)gmail.com
Zástupkyňa riaditeľky RNDr. Marcela Mozoľová mozolova.m(zavináč)gmail.com
Zástupkyňa riaditeľky Mgr. Monika Ďurčová mdurcova(zavináč)gmail.com
Zástupkyňa riaditeľky
(pre techn.-ekon. činnosti)
Ing. Beáta Štubňová beata.stubnova(zavináč)gmail.com