zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda
Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Maturita Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK

 

Zloženie predmetovej komisie

Mgr. Darina Chlebanová predseda PK
Dipl.germ. Ľudmila Hrmová  podpredseda PK
Mgr. Helena Majerová  
Mgr. Alena Krnáčová  
Mgr. Daniela Pastoreková  
PhDr. Mária Sochorová