zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Plán práce študentského senátu

 Plán práce študentského senátu na školský rok 2015/2016:

 
SEPTEMBER
·          22.9 - Výjazdové zasadnutie študentského senátu
OKTÓBER
·           28.10. - Halloween
NOVEMBER
·          26.11. - Kabu
·          27.11. - Deň študentstva
DECEMBER
·          4.12. - Mikuláš
·          21.12 - Jedličková slávnosť
JANUÁR
·          22.1 - Študentský ples
FEBRUÁR
·          8.2. - Deň otvorených dverí
·          Hokej GAS vs. GJGT
·          15.2. – Valentín
APRÍL
·          Stavanie mája
JÚN
·          Prezentácie tried
 
Plán práce je otvorený a bude sa v priebehu roka prípadne meniť.