zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Rada rodičov

OZ Rada rodičov GJGT v Banskej Bystrici je zapísané na MV SR pod č. spisu:
VVSN – 900/90-28095
IČO: 42007798
Bankové spojenie: VÚB B. Bystrica, 2234505959/0200