zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda
Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Ekonomika
Dejepis
NAS
Geografia
Fotogaléria PK      

Členovia:

  
Vedúca PK:                          PhDr. Lucia Vitásková         
 
Zástupca:                            PhDr. Miriam Halvoňová                 
 
Členovia PK:                      PhDr. Mária Sochorová
                                          Ing.  Beáta Štubňová 
                                          Mgr.  Ľudmila Pěčová
                                          Mgr.  Soňa Husárová 
                                          Mgr.  Daniela Pokorná           
                                          Mgr.  Martin Holéczy, PhD.
                                          Mgr.  Jaroslav Šatánek           
                                          Mgr.  Veronika Kubušová     
 
                                                          
                                RD:     Mgr. Jana Lišiaková
                                          Mgr. Slávka Pariláková
 
 
 
Predmety                      DEJ:     M. Sochorová
                                                    D. Pokorná
                                                    L. Vitásková
                                                    M. Halvoňová
                                                    M. Holéczy
                                                    J. Lišiaková
 
                                       GEO:     Ľ. Pěčová
                                                     S. Husárová
 
                                       OBN:     J. Šatánek
                                                     M. Holéczy
 
                                       EKO:      B. Štubňová
 
                                       PSY:      V. Kubušová
                                                     S. Pariláková