zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Hodiny ANJ s lektormi Wendi a Ed Rumbold

V týždni od 3. do 7. apríla 2017 mala každá druhácka trieda možnosť počas jedného dňa zažiť štyri netradičné hodiny anglického jazyka plné konverzovania a zábavy, a tiež sme prešli niektoré maturitné témy trošku inou formou.
Lektori Ed a Wendi boli príjemní, vtipní a témy mali dobre spracované. Na záver hodín sme zapojili svoju súťaživosť a vynaliezavosť v hre, ktorú pripravili. Takéto hodiny sú príjemným osviežením a prínosom hlavne preto, že na bežných hodinách angličtiny na podobné aktivity často neostáva čas. Určite by sme si ich radi niekedy zopakovali.

Lektorom aj profesorom, ktorí tieto hodiny pripravili, za všetkých druhákov ĎAKUJEME!
Žiaci II. A