zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Úspechy maturanta Martina Okánika

Už niekoľko rokov dosahuje mimoriadne úspechy v oblasti astronómie a fyziky. Posledný veľký úspech dosiahol počas prázdninv dňoch 16. - 24. 7. 2017 v Indonézii v meste Yogyakarta, kde  sa uskutočnil 48. ročník Medzinárodnej fyzikálnej olympiády (International Physics Olympiad - IPhO)
 

28 čitateľských nadšencov z GJGT

Naše  gymnázium bolo oslovené s ponukou, aby sa zapojilo do literárnej ceny, ktorú vyhlási Literárne  informačné centrum.
Nová literárna cena má podporovať čítanie mladých, prejaviť u nich záujem o knihy a zoznámiť ich s kvalitnou súčasnou literatúrou. Udeľujú ju študenti vybraných gymnázií raz ročne za najlepšie pôvodné slovenské prozaické literárne dielo.

Prváci v Alliance Française

V piatok 29. septembra  francúzsky hovoriace skupiny tried 1.A, 1.B a 1.F navštívili Alliance Française. Išli sme tam za účelom dozvedieť sa viac o medzinárodnej organizácii, ktorá bola v Banskej Bystrici založená v roku 1990. Súčasný riaditeľ AF Thomas Laurent nám porozprával o jej činnosti,pôsobení a akciách, ktoré organizujú.

GymnaFest v Záhrade

Dňa 15.9.2017 žiaci našej školy, GAS, KGŠM a Gymnázia Ľ.Štúra odštartovali frankfónnu jeseň na hudobnej nôte . Podelili sa s nami o to najlepšie z ich repertoárov a ukázali nám svoj talent. Vypočuli sme si širokú škálu štýlov, od súčasných pesničiek až po tradičné francúzske šansóny, ktoré na tejto akcii nemohli chýbať.

Naša absolventka, ako prvá Slovenka, nominovaná na Juniorskú Nobelovu cenu.

Naša absolventka bilingválnej sekcie  Michaela Omelková  bola so svojím vysokoškolským výskumom nominovaná na prestížne ocenenie nazývané aj Juniorská Nobelova cena. Je pritom prvou Slovenkou, ktorej sa niečo také podarilo.

Srdečne blahoželáme.

V DofE sme medzi prvými na Slovensku

„DofE, alebo aj Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, je rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti, naplniť svoj potenciál a pomôcť uspieť v živote“. (oficiálny web programu DofE na Slovensku).

Taják na bicykli

Po úspechu minuloročnej Tajáckej Cyklo40 sme sa rozhodli zorganizovať podujatie k Európskemu týždňu športu 2017.  Celá akcia niesla názov „Taják na bicykli“ a konala sa 26.9. 2017. Trasa viedla  z GJGT do Vlkanovej a späť. Od 8:00 bolo pred naším gymnáziom rušno. Prichádzajúci študenti a ich učitelia sa zapisovali a zoraďovali na štartovacej čiare a o 9:30 všetci vyrazili na trať. Vo Vlkanovej ich čakalo  občerstvenie a pol hodinová prestávka.

Návšteva Pamätného domu Jozefa Gregora v Tajove

 „Najkrajším a najmilším miestom na svete je môj rodný prekrásny Tajov.“
Dom Jozefa Gregora Tajovského bol postavený v roku 1799 a je kultúrnou pamiatkou. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici tu zriadila malé múzeum.

Deň otvorených dverí

Riaditeľstvo Gymnázia J.G.Tajovského v Banskej Bystrici si Vás dovoľuje pozvať   
 10. októbra 2017 o 9,30 hod.
na deň otvorených dverí pre žiakov základných škôl, ktorí majú záujem o štúdium v triede so 
    -  zameraním na bilingválne štúdium
    - s profiláciou na matematiku

Oznam pre štvrtákov

Milí štvrtáci, ak ešte nie ste rozhodnutí na akej vysokej škole by ste chceli študovať je možnosť navštíviť veľtrhy pomaturitného vzdelávania. Rôzne slovenské i zahraničné univerzity, vysoké školy a iné vzdelávacie inštitúcie ponúknu komplexné informácie o ponuke štúdia. Môžete sa zúčastniť jedného veľtrhu počas jedného dňa. Vašu absenciu prekonzultujte s Vaším triednym.
Syndikovať obsah