zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Sto rokov po vojne – oživené príbehy

V rámci projektu „Sto rokov po vojne – oživené príbehy“, do ktorého je zapojená naša škola spolu s partnerskou školou vo Francúzsku, boli žiaci tretieho ročníka v pondelok 10.09.2018 na filmovom predstavení s tematikou prvej svetovej vojny „Dovidenia tam hore“.  

OZNAM pre štvrtákov

Milí štvrtáci, ak ešte nie ste rozhodnutí na akej vysokej škole by ste chceli študovať je možnosť navštíviť veľtrhy pomaturitného vzdelávania. Rôzne slovenské i zahraničné univerzity, vysoké školy a iné vzdelávacie inštitúcie ponúknu komplexné informácie o ponuke štúdia. Môžete sa zúčastniť jedného veľtrhu počas jedného dňa. Vašu absenciu prekonzultujte s Vaším triednym.

Sociálne štipendium v školskom roku 2018/2019 - oznam

Žiaci majú nárok na sociálne štipendium, keď rodina žiaka spĺňa doleuvedené kritériá. Je potrebné vypísať žiadosť o štipendium, a doložiť doleuvedené doklady:

Oznam pre rodičov žiakov 1. ročníka

Vážení rodičia, pozývame Vás na plenárnu schôdzu rodičov žiakov 1. ročníka, ktorá sa uskutoční dňa 11. 9. 2018 o 17.00 hodine v aule Obchodnej akadémie v Banskej Bystrici.
Po skončení plenárnej schôdze sa budú konať triednické schôdzky žiakov 1. ročníka.                                                                                                                                                                                                      vedenie školy

OZNAM PRE RODIČOV ŽIAKOV 1.ROČNÍKA:

V systéme EDUPAGE zatiaľ nemáme e-mailové adresy rodičov, preto zatiaľ používajte prihlasovacie údaje žiakov. V priebehu mesiaca september budú e-mailové adresy rodičov doplnené a budete môcť používať rodičovské kontá.

Oznam pre stravníkov školskej jedálne

Oznamujeme všetkým stravníkom ŠJ, že dňom 20.2.2018 sme uviedli do prevádzky nový stravovací systém školy.

OZNAM

Zoznam učiteľov a žiakov školy nájdete po prihlásení do EDUPAGE v menu Web stránka.

Milí žiaci,

vedenie školy a všetci pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci sa na Vás už tešia. V novom   školskom roku 2018/19  začíname 3. septembra 2018.
Žiakov 1. ročníka očakávame o 8,00 pred hlavným vchodom do školy.
Žiaci  2. – 5. ročníka sa stretnú v triedach o 8,30. 

OZNÁMENIE PRE PRVÁKOV V ŠK. R. 2018/2019

Vedenie školy oznamuje budúcim prvákom, že ISIC preukazy si môžu prevziať v termíne: 23.8. - 28. 8. 2018 v čase od 8.30 h. – 12.00 h. u p.Sokolovej alebo u služby na vrátnici .
ISIC preukazy platia od 3. 9. 2018. Prineste si so sebou fotografiu s rozmermi 26 x 32 mm.

Po stopách klasických diel francúzskou riviérou

Aj tak by sa dala nazvať poznávacia exkurzia očarujúcim Francúzskom, ktorej sa (už tradične) zúčastnili študenti GJGT (3.B) spolu s rodičmi i učiteľmi.
Program bol naozaj pestrý:
Syndikovať obsah