zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda
Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Maturita Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK

  

Personálne obsadenie PK ANJ A FRJ

Vedúci
Mgr. Romana Szentpéteriová
ANJ - FIL
Zástupca vedúceho
Mgr. Marianna Anderlová
ANJ
Zapisovateľ
Mgr. Janka Žilincová
ANJ – GEO - RUJ
Členovia
Mgr. Monika Fabíková
ANJ - RUJ - HUV
 
Mgr. Peter Fialek
ANJ - FIL
 
Mgr. Miriam Hucmanová
FRJ – ETV - DEJ
 
PhDr. Miroslava Kminiaková
ANJ - DEJ
 
Mgr. Vlasta Moncoľová
ANJ - FIL
 
Mgr. Valéria Mozgová
ANJ – RUJ
 
Mgr. Daniela Pastoreková
ANJ – RUJ - PSY
 
Mgr. Lenka Sršňová
ANJ - RUJ
 
Mgr. Marta Šimkovičová
FRJ – RUJ