zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Absolventi

Na Gymnáziu J. G. Tajovského od jeho založenia v roku 1976 ku dňu 1. septembra 2011 úspešne ukončilo štúdium 6 864 absolventov, medzi nimi aj množstvo osobností kultúrneho a vedeckého života:
 
Matej Bartko, člen zboru (Štátna opera)
Juraj Benčík, herec
Igor Bulla, dirigent (Štátna opera)
Dušan Cinkota, herec
Lukáš Diko, šéfredaktor spravodajstva (Televízia Markíza)
Peter Gogola, primátor mesta Banská Bystrica
Roman Hríbik, vítaz Ceny Tibora Vichtu, absolvent VŠMU a člen hudobnej skupiny Plastic Swans
Adrian Jastraban, herec
Branislav Kapala, vedúci slovenskej prekladateľskej sekcie GR (Európsky súdny dvor)
Rastislav Kožiak, vedúci katedry histórie (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - FHV)
Igor Kúchen, člen zboru (Štátna opera)
Juraj Kušnierik, spisovateľ a zástupca šéfredaktora (.týždeň)
Róbert Mistrík, vedec
Vladimír Obšil, herec (Slovenské národné divadlo)
Ján Oravec, IT vývojár (Facebook)
Peter Pellegrini, minister školstva SR
Magdaléna Renčová, vedúca katedry matematiky (UMB v Banskej Bystrici - FPV)
Adriana Sklenaříková, modelka
Dušan Šimo, operný spevák (Štátna opera)
Marián Vojtko, spevák
Jana Zvaríková, herečka