zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Prijímacie skúšky do bilingválnej triedy

 Doplnený zoznam prijatých uchádzačov na študijný odbor
7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium pre školský rok 2017/2018
po náhradnom termíne 5.-6. apríla 2017
 
P.č. Kód   
  1. 1725  
  2. 3453  
  3. 8987  
  4. 6124  
  5. 3422  
  6. 8306  
  7. 3150  
  8. 4019  
  9. 6524  
 10. 7893  
 11. 4283  
 12. 6275  
 13. 7062  
 14. 5368  
 15. 1269   
 16. 3843  
 17. 3992  
 18. 7560  
 19. 2921  
 20. 6687  
 21. 2744  
 22. 5169  
 23. 8257  
 24. 3977  
 25. 6164  
 26. 7443  
 27. 5713   
 28. 8502
 29. 6570   
 30. 3794
   
 
 Uchádzači prijatí dodatočne sa môžu zapísať najneskôr v utorok  11.4.2017 v čase od 8.00 do 15.30 hod. Na zápis je potrebné priniesť zápisný lístok.