zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Spievam po francúzsky

Bol to deň ako každý iný a ja som išiel na hodinu francúzštiny.
Keďže som prvák a bolo to obdobie lyžiarskych výcvikov, predpokladal som, že si fajne odpočiniem pred náročným dňom. Avšak pani profesorka Hucmanová sa nedala odradiť zúfale malým počtom študentov na hodine a pripravila nám „zábavné“ prekvapenie: napísať jednoduchú báseň po francúzsky. No v tú chvíľu mi nebolo všetko jedno, ale postavil som sa k tomu čelom napred a pomocou slovníka francúzskeho jazyka sa mi podarilo zbúchať štvorveršie, ktoré malo aj decentne hlbší význam. Toto zrejme oslovilo kohokoľvek, kto tie básne hodnotil a umiestnil môj výkon na tretie miesto. No a kde je aj súťaž, musí byť aj vyhodnotenie, a to bolo na druhej súťaži, ktorou bolo školské kolo súťaže Spievaj po francúzsky. Táto druhá súťaž mala samozrejme dôležitejší a dominantnejší charakter a na rozdiel od súťaže s básňami, sa jej účastníci ešte nestihli predviesť. A tak sme sa stali svedkami súboja talentov 7 súťažiacich, či už to boli jednotlivci alebo skupiny. Keď sa všetci odspievali  pred 4 člennou porotou v zložení: Chloé Esprit(francúzsky lektorka), Jakub Švec (4.D), Ema Hutková (4.C) a Peter Kottman (5.L),   nemohol som povedať ani o jednom z nich, že by nebol výborný. K tomuto rozhodnutiu som dospel po tom, čo som si uvedomil, že aj keď sa veľmi snažím, tak neviem spievať po francúzsky, lebo je to jednoducho príliš ťažké. Verím, že aj porota mala viac pozitívnych ako negatívnych ohlasov na výkony účastníkov a myslím, že na nich môže byť naša škola veľmi hrdá. No ale na súťažiach už to raz tak chodí, že niekto musí byť najlepší a tak sa porota po pomerne dosť dlhej porade rozhodla, že víťazom školského kola sa stáva: BenjaminRudík z 2.L.  Ten nielen spieval ale sa aj sám doprevádzal hrou na gitare.  Porota však nemala jediné slovo: hlasovali aj prítomní diváci, ktorí rozhodli trochu inak a vybrali si sestry Mojžišové(Anka z 2.A a Katka z 1.L), ktoré zaspievali pekné duo za sprievodu gitár. Toto však neboli jediní prítomní víťazi, ešte stále som tam bol predsa ja aj keď len na treťom mieste, čo si myslím, že je aspoň trochu úctyhodné, keďže sa francúzštinu učím len pol roka. Šarmantní moderátori Dominik Radler a CharlotteStejskalová odrecitovali tri víťazné básne. Moja ako som už spomenul sa umiestnila na treťom mieste. Na druhom mieste sa umiestnila báseň Sama Kyšku z 1.F, ktorý tiež ostal mierne v šoku a prvé miesto obsadila báseň CarlyReistteterovej z 2.C. Na záver výherca súťaže v speve ešte raz zaspieval svoju víťaznú pieseň.
                                             Max Neradný 1.A
 

PS: Do regionálneho kola súťaže Spievam po francúzsky 2017, ktoré sa uskutoční 7.apríla 2017 v Žiline postupujú ale všetci súťažiaci školského kola. Držíme im palce nech čo najlepšie reprezentujú našu školu.  

fotogaléria