zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Koordinátori

Koordinátor environmentálnej výchovy
Mgr. Veronika Kubušová
 
Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu
PhDr. Miroslava Kminiaková
 
Koordinátor prevencie sociálno-patologických javov
Mgr. Katarína Ďurišková