zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Kino v bazéne

Študentský projekt s názvom Kino v bazéne ponúka v Banskej Bystrici ako jediné premietania pod holým nebom. Zameriava sa na alternatívnu filmovú scénu všetkých žánrov, domácu aj zahraničnú tvorbu.

Projekt Kino v bazéne, ktorý vznikol v dielni študentského dua Kutica Creative Team s podporou Študentského senátu vedenia školy Gymnázia J. G. Tajovského, si dáva za cieľ jednak vrátiť život do zanedbaného nádvoria Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského, pritiahnuť do tohto neotvoreného priestoru ľudí zvonka, ale aj oživiť v Banskej Bystricu ideu filmových projekcií pod holým nebom, a tak aspoň z diaľky priblížiť niekdajšiu atmosféru bystrického amfiteátra.

Počas prvej polovice júla 2013 sa na nádvorí gymnázia začali odohrávať prvé brigádnické práce, do ktorých sa zapojili približne tridsiati dobrovoľníci/čky spomedzi študentov/iek školy. Vzhľadom na fakt, že nádvorie obchádzala starostlivosť po dlhé roky, dobrovoľníci/čky si často museli poradiť s nepriaznivými podmienkami.

Generálku zažilo Kino v bazéne v stredu, 31. júla 2013, so študentským filmom Fantóm Oravskej Dúbravy. Najväčší úspech Kino zožalo s trpkou nórskou komédiou Kurz negatívneho myslenia. V roku 2013 premietalo až do konca septembra a aj napriek stále nižším teplotám malo viac než uspokojivú návštevnosť.

Projekt morálne a finančne podporilo Gymnázium J. G. Tajovského, ďalej Komunitná nadácia Zdravé mesto prostredníctvom grantového programu YouthBank, nadácia SPP a neposlednom rade aj Rada študentov mesta Banská Bystrica.

Kutica Cretive Team je tvorivé duo dvoch študentov Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského - Rolanda MaťašaSlavomíra Sochora. Roland je predsedom Študentského senátu na gymnáziu a zároveň členom Rady študentov mesta Banská Bystrica, kým Slavo je šéfredaktorom školského časopisu, občiansky aktivistom (som za! amfiteáter) a team leaderom internetového portálu moviemania.sk.

 

 

 

 

Ďakujeme tým, ktorí stáli pri realizácii nášho projektu
(abecedne)
Špeciálne poďakovanie
(abecedne)
Ondrej Baranka
Alexander Botoš
Miroslav Drmaj
Katharina Eiben
Daniel Horák
Natália Imreová
Juraj Izák
Jakub Kender
Matúš Kiša
Barbora Kochlicová
Alžbeta Krajnáková
Lenka Krížová
Peter Kročko
Matúš Leitner
Lukáš Letovanec
Andrea Maková
Nada Maslarevič
Ema Mihálová
Ján Mikolaj
Aneta Mišányová
Ján Novotný
Juraj Riša
Thomas Rozina
Peter Sokol
Tomáš Supuka
Marián Strmeň
Martin Šima
Viktor Šinský
Juraj Zamkovský
Katarína Kobelová
RNDr. Marcela Mozoľová
Eva Očenášová
Anna Richterová
PhDr. Mária Sochorová
Mgr. Ľudmila Strmeňová
Milan Weiss