zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

 

Termínovník - organizačné zabezpečenie školského roka 2017/2018        
               
September              
4.9.2017 PO otvorenie školského roka          
5.9.2017 UT začiatok vyučovania          
               
12.9.-22.9.2017   KOŽAZ tried 3.ročníka - dochádzková forma          
12.9.2017 UT pracovná porada s vedúcimi PK          
23.9.2017 UT plenárne zasadnutie a triedne schôdzky rodičov 1.ročníka        
29.9.2017 PI prihláška na maturitnú skúšku          
               
Október              
2.10.2017 PO účelové cvičenie 1.ročník          
10.10.2017 UT účelové cvičenie 2.ročník          
10.10.2017 UT deň otvorených dverí BS a triedy s profiláciou           
13.10.2017 PI možnosť zmeny maturitných predmetov          
24.10.2017 UT pracovná porada          
30.10.-31.10.2017 PO-UT jesenné prázdniny          
               
November              
2.11.2017 ŠV začiatok vyučovania po jesenných prázdninách          
23.11.2017 ŚV KABU          
  PI-SO stužkové slávnosti          
               
December              
  PI-SO stužkové slávnosti          
12.12.2017 UT pracovná porada          
21.12.2017 ŠV Bavia nás štvrtáci          
21.12.2017 ŠV Tajácky benefičný punč          
23.12.-31.12.2017 SO vianočné prázdniny          
               
Január              
2.1.-5.1.2018 UT-PI vianočné prázdniny          
8.1.2018 PO začiatok vyučovania po vianočných prázdninách          
23.1.2018 UT pedagogická rada          
31.1.2018 ST odovzdávanie polročného hodnotenia          
30.1.2018 UT zverejnenie kritérií prijatia na štúdium v BS           
               
Február              
2.2.2018 PI polročné prázdniny          
5.2.2018 PO začiatok vyučovania po polročných prázdninách          
6.2.2018 UT deň otvorených dverí do tried bez profilácie          
19.2-23.2.2018 PO-PI jarné prázdniny          
26.2.2018 PO začiatok vyučovania po jarných prázdninách          
    LVVK 1. ročníka          
               
Marec              
13.3.2018 UT EČ MS zo SJL          
14.3.2018 ST EČ MS z CUJ          
15.3.2018 ŠV EČ MS z MAT          
20.3.2018 UT pracovná porada          
20.3.2018 UT plenárna schôdza rodičov a žiakov 3.ročníka a triedne schôdzky rodičov      
29.3.2018 ŠV zverejnenie kritérií prijatia na štúdium vo všeobecných triedach        
29.3.-3.4.2018 ŠV-UT veľkonočné prázdniny          
               
Apríl              
4.4.2018 ST začiatok vyučovania po veľkonočných prázdninách          
4.4.-5.4.2018 ST-ŠV prijím. skúšky s overením špec. schop. a  zruč. do bilingválnej triedy      
10.4-13.4.2018 UT-PI náhradný termín EČ MS          
               
Máj              
7.5.a 10.5.2018 PO,ŠV prijímacie skúšky           

 

    pedagogická rada pre maturitné ročníky
    rozlúčka s maturantmi
    písomná maturitná skúška z FRJ IV.L
    písomné maturitné skúšky V.L BIO
    písomné maturitné skúšky V.L FYZ
    písomné maturitné skúšky V.L MAT
    písomné maturitné skúšky V.L CHE
    účelové cvičenie 1.ročník
    účelové cvičenie 2.ročník
    projektový týždeň žiakov 3. ročníka
    ústne maturitné skúšky V.L
    prezentácia projektov a rodičovský aktív žiakov 2.ročníka
    slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení
    prezentácia projektov žiakov 3. ročníka
     
Jún    
    plavecké kurzy žiakov 2.ročníka
18.-19.6. 2018 PO-UT ústne maturitné skúšky zo SJL a FJL  IV.L triedy 
25.6.2018 PO pedagogická rada 
29.6.2018 PI odovzdávanie vysvedčení
     
Júl - august    
2.7.-1.9.2018   letné prázdniny