zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda
Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Maturita Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK

 

Zloženie predmetovej komisie

Mgr. Miriam Hucmanová   predseda PK
Mgr. Katarína Ďurišková  podpredseda PK
Mgr. Daniela Pokorná  
Mgr. Martin Holéczy, PhD.  
Mgr. Slávka Pariláková  
Dipl.germ. Ľudmila Hrmová  
Mgr. Jana Lišiaková -RD