zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Mimoškolské aktivity

Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Maturita Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK

V rámci geografie zabezpečujeme priebežnú účasť študentov na besedách, výstavách s geografickým čI politicko - ekonomickým zameraním ( napr.: beseda s RNDr. Michalom Eliášom o Kašmíre a Malej Ázii, s MUDr. Bielikom o Burundi a Sudáne; s členmi GREENPEACE o globálnom otepľovaní; prednáška Modrá planéta); na tematických vychádzkach a exkurziách na území SR /VD Gabčíkovo, AE Mochovce, HMÚ, Vysoké Tatry, Králická tiesňava, historické pamiatky B. Bystrice apod./ aj v zahraničí / ostrovy Korzika, Elba, Sicília, Francúzska a Palmová riviéra, metropoly Rím, Paríž, Viedeň či Praha/; na výstavách / GIS, Športlínia, Veľtrh v CR/; premietaní filmov / „HOME“, „Hotel Rwanda“/ spojených s besedami študentov.

EXKURZIE PK - viď fotogaléria