zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Objednávky a faktúry tovarov a služieb (rok 2013)

 

Prehľad objednávok v roku 2013

 

Prehľad faktúr za rok 2013
január február marec apríl máj jún
júl august september október november december

 

Zákazky z nízkou hodnotou nad 1 000 €
I.Q 2013 II.Q 2013 III.Q 2013 IV.Q 2013

 


Staršie zmluvy, objednávky a faktúry: