zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Objednávky a faktúry tovarov a služieb (rok 2012)

 

Prehľad objednávok v roku 2012

 

Prehľad faktúr za rok 2012
január február marec apríl máj jún
júl august september október november december

 

Zákazky z nízkou hodnotou nad 1 000 €
I.Q 2012 II.Q 2012 III.Q 2012 IV.Q 2012

 


Staršie zmluvy, objednávky a faktúry: