zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Zmluvy, objednávky a faktúry tovarov a služieb (rok 2011)

Zmluvy:

zml-001-2011.pdf, zml-002-2011.pdf

28.2.2011: Zmluva o pripojení

29.4.2011: zml-003-2011.pdf

8.6.2011: Zmluva o poskytnutí služby

1.7.2011: Zmluva o dodávke elektriny

31.8.2011: Zmluva o nájme č.2/2011

30.9.2011: Zmluva o nájme č.1/2011, Zmluva o nájme č.3/2011

13.10.2011: Poistná zmluva

16.11.2011: Dodatok k Zmluve o dielo z 9.12.2010

23.11.2011: Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2011

19.12.2011: Dodatok k zmluve o pripojení č. A3594038, Dodatok 2 k zmluve o pripojení č. A3594038

20.12.2011: Dodatok k zmluve o nájme šk.bytu

21.12.2011: Dodatok č.5 k Zmluve č.1-2007

29.12.2011: Zmluva o zabezpečení stravných lístkov pre zamestnancov


Objednávky:

obj-001-2011.pdf, obj-002-2011.pdf, obj-003-2011.pdf, obj-004-2011.pdf, obj-005-2011.pdf, obj-006-2011.pdf, obj-007-2011.pdf, obj-008-2011.pdf, obj-009-2011.pdf, obj-010-2011.pdf, obj-011-2011.pdf, obj-012-2011.pdf, obj-013-2011.pdf

23.3.2011: obj-014-2011.pdf

1.4.2011: obj-015-2011.pdf

5.4.2001: obj-016-2011.pdf, obj-017-2011.pdf

8.4.2011: obj-018-2011.pdf

14.4.2011: obj-019-2011.pdf

22.4.2011: obj-020-2011.pdf, obj-021-2011.pdf

29.4.2011: obj-022-2011.pdf

30.8.2011: obj-046-2011.pdf

5.12.2011: obj-062-2011.pdf

20.12.2011: obj-068-2011.pdf


Faktúry:

fa001.pdf, fa002.pdf, fa003.pdf, fa004.pdf, fa005.pdf, fa006.pdf, fa007.pdf, fa008.pdf, fa009.pdf, fa010.pdf, fa011.pdf, fa012.pdf, fa013.pdf, fa014.pdf, fa015.pdf, fa016.pdf, fa017.pdf, fa018.pdf, fa019.pdf, fa020.pdf, fa021.pdf, fa022.pdf, fa023.pdf, fa024.pdf, fa025.pdf, fa026.pdf, fa027.pdf, fa028.pdf, fa029.pdf, fa030.pdf, fa031.pdf, fa032.pdf, fa033.pdf, fa034.pdf, fa035.pdf, fa036.pdf, fa037.pdf, fa038.pdf, fa039.pdf, fa040.pdf, fa041.pdf, fa042.pdf, fa043.pdf, fa044.pdf, fa045.pdf, fa046.pdf, fa047.pdf, fa048.pdf, fa049.pdf, fa050.pdf, fa051.pdf, fa052.pdf, fa053.pdf, fa054.pdf, fa055.pdf, fa056.pdf, fa057.pdf, fa058.pdf, fa059.pdf, fa060.pdf, fa061.pdf, fa062.pdf, fa063.pdf, fa064.pdf, fa065.pdf, fa066.pdf, fa067.pdf, fa068.pdf, fa069.pdf, fa070.pdf, fa071.pdf, fa072.pdf, fa073.pdf, fa074.pdf, fa075.pdf, fa076.pdf, fa077.pdf, fa078.pdf, fa079.pdf, fa080.pdf, fa081.pdf, fa082.pdf, fa083.pdf, fa084.pdf, fa085.pdf

23.3.2011: fa086.pdf, fa087.pdf, fa088.pdf, fa089.pdf

31.3. 2011: fa090.pdf, fa091.pdf, fa092.pdf, fa093.pdf, fa094.pdf, fa095.pdf, fa096.pdf, fa097.pdf

4.4.2011: fa098.pdf, fa099.pdf, fa100.pdf, fa101.pdf, fa102.pdf, fa103.pdf, fa104.pdf, fa105.pdf, fa106.pdf

15.4.2011: fa107.pdf, fa108.pdf, fa109.pdf, fa110.pdf, fa111.pdf, fa112.pdf, fa113.pdf, fa114.pdf

19.4.2011: fa115.pdf, fa116.pdf, fa117.pdf, fa118.pdf, fa119.pdf, fa120.pdf

29.4.2011: fa121.pdf, fa122.pdf, fa123.pdf, fa124.pdf, fa125.pdf, fa126.pdf, fa127.pdf, fa128.pdf, fa129.pdf, fa130.pdf

2.6.2011: fa131.pdf

13.6.2011: fa132.pdf

27.7.2011: fa133.pdf

10.10.2011: fa134.pdf

21.11.2011: Le Cheque Dejeuner s.r.o.

24.11.2011: Ústav informácií a prognóz Školstva

21.12.2011: Ústav informácií a prognóz Školstva, Le Cheque Dejeuner s.r.o., Euroart

29.12.2011: Contrax plus, spol. s r.o., Zoff, spol. s r.o.


8.7.2011: Zákazky s nízkou hodnotou za II.Q.2011

10.10.2011: Zákazky s nízkou hodnotou za III.Q.2011

10.10.2011: Zákazky s nízkou hodnotou za IV.Q.2011