zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Komisie a iné úlohy zamestnancov

Ochrana a bezpečnosť pri práci

Ing. Miroslav Repaský

 

Civilná ochrana

Milan Weiss

 

Energetik školy

Ing. Miroslav Repaský

 

Zástupca za zamestnancov ZO OZ v oblasti BOZP

Mgr. Martin Holéczy, PhD.
 

Stravovacia komisia

predseda Ing. Viera Gilányová             za školu
členovia Mgr. Monika Ďurčová         za rodičov
  Mgr. Monika Fabíková za odbory
  Milena Sobeková vedúca výdajne stravy

 

Ústredná inventarizačná komisia

PhDr. Mária Sochorová riaditeľka školy
Ing. Beáta Štubňová zástupkyňa riaditeľky školy
Mgr. Monika Ďurčová zástupkyňa riaditeľky školy
Jana Fabriciusová hospodárka školy
Mgr. Jaroslav Šatánek vyučujúci
Jana Pilková školníčka
Peter Skúpy technik školy

 

Škodová komisia

predseda Ing. Beáta Štubňová
členovia Ing. Viera Gilányová
  Ing. Miroslav Repaský

 

Vyraďovacia komisia

predseda Mgr. Katarína Magyarová
členovia Mgr. Zdenka Kocourková
  Mgr. Soňa Husárová

 

Likvidačná komisia

predseda Mgr. Erik Bayerl  
členovia RNDr. Marcela Mozoľová
  Mgr. Janka Žilincová                

 

Komisia pre oceňovanie majetku

predseda Ing. Beáta Štubňová
členovia Ing. Miroslav Repaský
  Peter Skúpy
  Jana Fabriciusová