zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Zoznam prijatých uchádzačov

Zoznam prijatých uchádzačov
na študijný odbor 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium
pre školský rok 2018/2019
 
 
              PRIJATÍ
1.
1200
2.
6036
3.
3715
4.
4318
5.
6027
6.
8976
7.
3384
8.
7544
9.
6493
10.
1976
11.
7831
12.
2105
13.
3518
14.
6183
15.
8535
16.
4599
17.
5170
18.
1196
19.
8693
20.
2729
21.
7113
22.
5394
23.
5978
24.
3279
25.
8287
26.
8602
27.
1893
28.
4522
29.
1839
30.
6047