zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda
Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Maturita Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK

 

Zloženie predmetovej komisie

Mgr. Eva Lešníková predseda PK
Mgr. Helena Majerová podpredseda PK
Mgr. Daniela Pokorná  
Mgr. Alena Krnáčová  
PhDr. Lucia Vitásková  
PhDr. Miriam Halvoňová  
Mgr. Slávka Pariláková  
Mgr. Darina Chlebanová  
Mgr. Viera Medviďová