zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda
Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Maturita Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK

 

Zloženie predmetovej komisie 

Mgr. Katarína Magyarová predseda PK
Mgr. Adrián Minarovič podpredseda PK
RNDr. Eva Oravcová  
RNDr. Jana Matulayová  
RNDr. Marcela Mozoľová  
Mgr. Jaroslava Zacharová