zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Členovia PK

Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Maturita Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK

 

Zloženie predmetovej komisie

Mgr. Zdenka Kocourková predseda PK
Mgr. Erik Bayerl podpredseda PK
Mgr. Zuzana Koctúrová  
PaedDr. Marek Balážovič, PhD.