zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Sto rokov po vojne – oživené príbehy

V rámci projektu „Sto rokov po vojne – oživené príbehy“, do ktorého je zapojená naša škola spolu s partnerskou školou vo Francúzsku, boli žiaci tretieho ročníka v pondelok 10.09.2018 na filmovom predstavení s tematikou prvej svetovej vojny „Dovidenia tam hore“.  
Žiaci, po diskusií s vyučujúcimi, pripravia komentáre a vlastné interpretácie rôznych scén filmu, s ktorými sa podelia so žiakmi vo Francúzsku.