zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

OZNAM pre štvrtákov

Milí štvrtáci, ak ešte nie ste rozhodnutí na akej vysokej škole by ste chceli študovať je možnosť navštíviť veľtrhy pomaturitného vzdelávania. Rôzne slovenské i zahraničné univerzity, vysoké školy a iné vzdelávacie inštitúcie ponúknu komplexné informácie o ponuke štúdia. Môžete sa zúčastniť jedného veľtrhu počas jedného dňa. Vašu absenciu prekonzultujte s Vaším triednym.
Veľtrh Gaudeamus Nitra 2018: 26. a 27. 9. 2018 v Nitre, www.gaudeamus-sk.sk
Veľtrh AKADÉMIA&VAPAC v Bratislave, 9.-11. októbra 2018, link je www.akademiavapac.sk
Viac informácií nájdete u výchovnej poradkyne.