zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Milí žiaci,

vedenie školy a všetci pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci sa na Vás už tešia. V novom   školskom roku 2018/19  začíname 3. septembra 2018.
Žiakov 1. ročníka očakávame o 8,00 pred hlavným vchodom do školy.
Žiaci  2. – 5. ročníka sa stretnú v triedach o 8,30.