zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

OZNAM PRE ŽIAKOV , platí od 1. 6. 2018

  ŽIACI 1.-3. ROČNÍKA A 4.L TRIEDY
 Ak chcete využívať zľavy na cestovanie s ISIC kartou, zašlite SMS 
 TC medzera PRIEZVISKO (uvedené na preukaze) medzera ČÍSLO ČIPU (uvedené na preukaze) v cene 3 € na číslo 8844.
Po odoslaní SMS, dostanete potvrdzujúcu správu a následne je potrebné aktivovať preukaz priložením k školskému terminálu.
Od 1.7.2018 bez predĺženia ISIC preukazu nebudete môcť cestovať so zľavou autobusmi a vlakmi.
V prípade otázok, zašlite email  preukazziaka@transdata.sk,
príp. tel. kontakt: 0905 384 092 alebo www.transcard.sk