zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Kováčova Bystrica 2018

Literárna Banská Bystrica už neoddeliteľne patrí ku kultúre mesta pod Urpínom. Jeden deň v tomto týždni je vyhradený pre autorskú a interpretačnú súťaž „Kováčova Bystrica“.  Dňa 21. marca 2018 sa brány Štátnej vedeckej knižnice – LHM v Banskej Bystrici otvorili súťažiacim tejto obľúbenej súťaže, ktorá sa realizovala pod záštitou pána primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska. Aj naša škola mala v súťaži svoje zastúpenie a naše žiačky sa umiestnili v širokej konkurencii na peknom treťom mieste. Blahoželáme!
Titul LAUREÁT v interpretácii prózy III. kategórie a cenu Centra voľného času - JUNIOR Banská Bystrica získal: 
Ľudovít Balog, Gymnázium J. G. Tajovského, Tajovského 25, Banská Bystrica.
 
III. kategória – stredné školy – poézia
3. miesto: Terézia Kiabová, Gymnázium J. G. Tajovského II.L, Tajovského 25, Banská Bystrica
 
III. kategória - stredné školy – vlastná tvorba - poézia
3. miesto: Lucia Bečková, Gymnázium J. G. Tajovského I.A, Tajovského 25, Banská Bystrica Nový deň a nové ráno.

Tie rozospaté oči žijú snáď iba pre ne.
Odraz, lúč svetla na mojej bledej stene.
Len prelud, klam či ilúzie.
            To klamú lživé jarné lúče!
 
(Lucia Bečková I.A)