zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Vyhodnotenie školského kola súťaže SPIEVAM PO FRANCÚZSKY 2018 ako aj súťaže O NAJKRAJŠIU VALENTÍNSKU BÁSNIČKU VO FRANCÚZSKOM JAZYKU

Dňa 16.februára 2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Spievam po francúzsky 2018. Pôvodne sa súťaže malo zúčastniť 7 účinkujúcich, ale kvôli chorobe sa nakoniec odprezentovali len štyria nasledovní speváci/skupiny.
1.     Radka Pivarčeková (I.B)
2.     Viktória Maďarová (I.B)
3.     Terézia Blihárová a Benjamín Rudík (III.L)
4.     Katarína Pitoňáková (V.L)
Na hudobných nástrojoch ich sprevádzali: M.Rehák (I.B) – gitara, T.Valaštiak (III.A) – cajon, D.Kováčiková (V.L) – gitara.
Ich výkony hodnotila porota v zložení: Mgr.M.Hucmanová, Mgr.M.Šimkovičová (vyučujúce francúzskeho jazyka) a Alexander Botoš (náš bývalý študent), ktorá jednohlasne zhodla na víťazovi, ktorým sa stala Katarína Pitoňáková (V.L) s piesňou od Coeur de Pirate: Crier tout bas, ktorú na gitare sprevádzala jej spolužiačka Daniela Kováčiká.
Nehodnotila len porota ale aj publikum, ktoré si za svojho víťaza zvolilo spevácke duo v zložení: Terka Blihárová a Benjamín Rudík (III.L), ktorí zaspievali pieseň od Dionysos: La Flamme à Lunettes.
Všetci speváci (aj tí, ktorí sa kvôli chorobe nezúčastnili školského kola) nás budú reprezentovať na Regionálnom kole, ktoré sa bude konať dňa 23.3.2018 v Ružomberku. Veríme v ich úspešnú reprezentáciu našej školy.
 
 
V priebehu súťaže boli prečítané a zároveň odmenené aj najkrajšie valentínske básničky vo francúzskom jazyku. Tejto súťaže sa zúčastnilo 36 študentov 1.až 3.ročníka. Vyučujúce francúzskeho jazyka učili nasledovných víťazov:
1.miesto: Patrik Kvasnička (I.F)
               Carla Reistetterová (III.C)
2.miesto: Sára Slovíková (II.F)
               Ema Slivková (III.C)
3.miesto: Michaela Verkinová (I.B)
               Martina Žabková (III.C)
Víťazom srdečne blahoželáme.
Vyučujúce FRJ