zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

OZNAM PRE STRAVNÍKOV ŠJ

Oznamujeme všetkým stravníkom ŠJ, že dňom 20.2.2018 sme uviedli do prevádzky nový stravovací systém školy. Obedy si odteraz  môžete objednávať  v  elektronickej žiackej knižke (gjgt.edupage.org) v ponuke Komunikácia-Školská jedáleň. Objednávanie obedov cez terminál vo vestibule školy bolo zrušené. Na pondelok 26.2.2018 je potrebné objednať si obed do piatku 23.2.2018 do 14:00 hod. Zároveň došlo ku zmene variabilných symbolov stravníkov, ktoré Vám budú oznámené. Obedy si môžu objednávať len stravníci, ktorí nemajú nulový alebo mínusový kredit.