zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Deň otvorených dverí

Riaditeľstvo Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici
si Vás dovoľuje pozvať

6. februára 2018 od 8.00 hod.

na deň otvorených dverí pre žiakov 9. ročníka základných škôl,ktorí majú záujem 

  • o štúdium na našej škole v študijnom odbore 7902 J gymnáziu 

V tomto čase budú podávané informácie aj o otvorení triedy s profiláciou na prírodovedné predmety.

Stretnutie zúčastnených bude vo vestibule školy od 8,00 hod. do 8,30 hod.

V tento deň, ale aj v inom termíne, radi privítame  rodičov žiakov, ktorí majú záujeminformovať sa o štúdiu na našej škole.

Do 31. januára 2018 oznámte svoj záujem na e-mailovú  adresu: mozolova.m@gmail.com

alebo telefonicky na tel. číslo            048/413 52 37

  

PhDr. Mária Sochorová

                 riaditeľka školy