zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Rope skipping .

Dievčatá  nášho gymnázia sa 30.11. zúčastnili na GMK  súťaže v skákaní cez švihadlo. V konkurencii 13 tich  žiačok si počínali  veľmi úspešne. Súťaž pozostávala z troch disciplín. Absolútnou víťazkou sa stala a  1.miesto pre GJGT získala  Elisa Novodomská ,  IV.L. Na 2.mieste sa umiestnila a striebro pre GJGT získala Lucia Žilinská , I.C.

  Horný rad zľava: Karolína  Kuklová IV.L,Alena Mesárošová I.C, Lucia Žilinská I.C,Nora Páleníková III.D,Dominika Daxnerová IV.F, Júlia Barabasová IV.F,Elisa NovodomskáIV.L