zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Slávnostne sme odovzdali projekt „Tajovského kontrabetonáž“

Ako ste si mnohí  iste všimli, na nádvorí našej školy sa od začiatku školského roka poctivo pracovalo. Nešlo však o žiadne  „ulievanie“.
 
Vďaka koordinovanému úsiliu viacerých dobrovoľníkov  bola zveľadená časť  nášho  nádvoria, na obnovu ktorého sme v rámci programu ENVIROvzdelávanie mladých,  organizovaného Nadáciou Ekopolis a Nadáciou Slovenskej sporiteľne získali  1 000 €. Po dvoch  mesiacoch usilovnej práce sme projekt slávnostne odovzdávali. V stredu 15. novembra 2017 sa na nádvorí školy stretli vzácni  hostia - prednosta Okresného úradu, vedúca Odboru školstva,  zástupcovia Nadácie Ekopolis, zástupkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne a samozrejme aj  autor projektu Tajovského kontrabetonáž -  Milan Kovalčík zo 4.F. Nechýbal ale ani najpracovitejší dobrovoľník, vďaka ktorého účasti sa tento projekt úspešne ukončil,  Ľudovít Nábělek zo 4.C. Po príhovoroch prítomných nasledovalo hudobné predstavenie novozaloženej Alternatívnej školskej kapely, ktorá zahrala na nástrojoch použitých pri práci na nádvorí.
Autorovi projektu a všetkým dobrovoľníkom ďakujeme.
Viac na:

 http://www.ekopolis.sk/aktuality/pilotny-rocnik-programu-envirovzdelavanie-mladych-je-uspesne-za-nami