zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

PK MAT a DEG hodnotí: ďalší úspešný ročník za nami

PK MAT a DEG hodnotí: ďalší úspešný ročník za nami

Matematická olympiáda – 65. ročník

Kategória A
 
Školské kolo - 8.12.2015 - 21 žiakov, 8 úspešných
  1. Pavol Zaťko, V.L
  2. Adam Dobrovič, III.F
  3. Jozef Lipták,  III.F
Ďalší: Maroš Grego, II.F, Vladimír Priner, IV.F
Krajské kolo - 12.1.2016 - 8 žiakov, 5 úspešných
  1. –  2. Jozef Lipták,  III.F, Pavol Zaťko, V.L
 4. Milan Kubala, IV.F
 5. – 7. Maroš Grego, II.F, Tomáš Terem, IV.F
Celoštátne kolo - 3. - 6.4.2016 - 4 žiaci
 4. – 6. Jozef Lipták,  III.F,  Pavol Zaťko, V.L
 Ďalší: Maroš Grego, II.F,  Milan Kubala, IV.F
 
Kategória B
 
Školské kolo – 22. 1. 2016 - 16 žiakov, 7 úspešných
1.      Maroš Grego, II.F
2.      Anna Voskárová, II.C
3.      Denis Koreň, II.F
Krajské kolo – 12.4.2016 - 6 žiakov – 2 úspešní
1.  Maroš Grego, II.F
5. – 6. Denis Koreň, II.F
 
Kategória C  
Školské kolo – 22. 1. 2016 - 26 žiakov, 13 úspešných
Ján Priner, I.F
Vendelín Vincze, I.F
Samuel Belko, I.F
Ján Repka, I.F
Dominik Chrušč, I.F
Krajské kolo – 12.4.2016 – 12 žiakov – 7 úspešných
1.  Ján Priner, I.F
2. -  3. Ján Repka, I.F, Samuel Čavoj, I.F
4. Samuel Belko, I.F
5. – 6. Peter Vaňo, I.F
Ďalší úspešní: Marek Špitalský, I.F, Timon Vološin, I.F, Daniel Medveď, I.F
 

PK MAT a DEG gratuluje všetkým úspešným riešiteľom!