zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

PROJEKT EDUCATE SLOVAKIA

V dňoch 22. – 26. februára 2016 sa  na našej škole konal kurz anglického jazyka v rámci medzinárodného projektu EDUCATE SLOVAKIA. Cieľom projektu je zlepšenie interkultúrneho porozumenia, budovanie medzinárodného povedomia mladých ľudía odbúravanie nezdravých stereotypov v procese poznávania a komunikácie s inými kultúrami.

Kurz viedli mladí zahraniční lektori z Brazílie a Indonézie. Kurzu  v rozsahu 4 vyučovacích hodín sa zúčastnili  130 študenti druhého ročníka, ktorí v tomto školskom roku uhradili príspevok do Rady rodičov. Komunikácia so študentmi bola zameraná na rôzne tematické oblasti – zvyky, umenie, cestovanie, globálne problémy, úloha mládeže v spoločnosti a pod. Lektori zvolili motivujúce metódy a formy práce, študenti aktívne využívali svoje jazykové zručnosti a v priebehu kurzu sa v nich ešte zdokonalili.