zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Srdečné pozvanie na 21. reprezentačný ples školy

Olympiáda v nemeckom jazyku

Školského kola Olympiády v nemeckom jazyku sa zúčastnilo 33 žiakov 1. -4. ročníka. Konalo sa 5. 12. 2017 a najlepšími nemčinármi školy v tomto školskom roku sú:

Naši programátori prevalcovali konkurenciu!

Výsledky krajského kola súťaže ZENIT, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 28.-29.11.2017

... a Slovo bolo u Boha...

...názov krajskej súťaže v umeleckom prednese kresťanskej literatúry, ktorej sa dňa 28.11.2017 zúčastnila aj Zuzana Nuličková z II.B triedy na Katolíckom gymnáziu Štefana Moysesa v Banskej Bystrici a umiestnila sa na krásnom druhom mieste. Blahoželáme! 

Katarínsky klobúk na GJGT

25. november, deň Svätej Kataríny, poznáme aj ako deň Katarínskych klobúkov. Myslíme si, že táto tradícia je veľmi zaujímavá a preto sa deň Katarínskych klobúkov už po šiesty krát uskutočnil 23. novembra 2017 aj u nás, v bilingválnej sekcii.  Naši šikovní prváci si zostrojili ich vlastné bláznivé Katarínske klobúky. Každý jeden klobúk bol originálny a prezentoval talent našich žiakov. Tradíciu sme si však trochu upravili, pretože Katarínske klobúky sa ocitli aj na hlavách chlapcov. Ak chcete vidieť  naše klobúky, nech sa páči , sú na spojovacej chodbe.

Rope skipping .

Dievčatá  nášho gymnázia sa 30.11. zúčastnili na GMK  súťaže v skákaní cez švihadlo. V konkurencii 13 tich  žiačok si počínali  veľmi úspešne. Súťaž pozostávala z troch disciplín. Absolútnou víťazkou sa stala a  1.miesto pre GJGT získala  Elisa Novodomská ,  IV.L. Na 2.mieste sa umiestnila a striebro pre GJGT získala Lucia Žilinská , I.C.

Dvaja naši žiaci ocenení Pamätným listom sv. Gorazda

Z  53 žiakov a študentov – výborných reprezentantov  Slovenska v predmetových olympiádach a medzinárodných súťažiach – získali  Pamätný list sv. Gorazda Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za rok 2017 dvaja naši žiaci – Jozef Lipták a Martin Okánik.
K dosiahnutému úspechu obom blahoželáme!

OK V BASKETBALE SŠ CHLAPCOV A DIEVČAT – DVOJNÁSOBNÝ POSTUP GJGT NA KRAJSKÉ KOLO

V okresnom kole SŠ chlapcov, ktoré sa konalo  21.11.2017 na SPŠ JM, obsadili v konkurencii siedmich družstiev basketbalisti  GJGT   2. miesto za Športovým gymnáziom, čím sa kvalifikovali na Krajské kolo v Lučenci. 

Slávnostne sme odovzdali projekt „Tajovského kontrabetonáž“

Ako ste si mnohí  iste všimli, na nádvorí našej školy sa od začiatku školského roka poctivo pracovalo. Nešlo však o žiadne  „ulievanie“.

Kabu 2017

Staroveké Grécko. Mnohým z vás sa možno pri prvotnom započutí tejto témy prevrátia očné bielka. Avšak vo štvrtok 23.11. naši tretiaci zorganizovali niečo, kvôli čomu táto téma bude u žiakov našej školy ešte dlho obľúbená (a nielen na hodinách dejepisu).
Syndikovať obsah