zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Vyhodnotenie školského kola súťaže SPIEVAM PO FRANCÚZSKY 2018 ako aj súťaže O NAJKRAJŠIU VALENTÍNSKU BÁSNIČKU VO FRANCÚZSKOM JAZYKU

Dňa 16.februára 2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Spievam po francúzsky 2018. Pôvodne sa súťaže malo zúčastniť 7 účinkujúcich, ale kvôli chorobe sa nakoniec odprezentovali len štyria nasledovní speváci/skupiny.

Opäť vynikajúce umiestnenie v matematickej súťaži

Matematický B – deň je súťaž trojčlenných alebo štvorčlenných tímov zložených z 15-19 ročných žiakov. Pilotné kolo súťaže bolo na Slovensku prvýkrát uskutočnené na základe spolupráce s Freudenthalovým inštitútom na Univerzite v Utrechte v Holandsku v rámci riešenia projektu 7RP PRIMAS, www.primas-project.eu

Úspech žiakov GJGT v krajskom kole matematickej olympiády.

V krajskom kole najvyššej -  A kategórie matematickej olympiády naši žiaci obsadili nielen prvé miesta, ale vytvorili celú výsledkovú listinu.
Z nich následne po celoštátnej koordinácii bolo do Celoštátneho kola matematickej olympiády vybratých 5 žiakov GJGT, čo je obrovský úspech pre školu, keďže celoštátneho kola sa zúčastní aktuálne 42 študentov z celej republiky. Postupujúci študenti sú Ján Priner (3.F), Maroš Grego (4.F), Samuel Čavoj (3.F), Daniel Medveď (3.F) a Samuel Belko (3.F)
GRATULUJEME.

Výsledky školských kôl matematických olympiád kategórií A, B, C.

Ako každý školský rok, aj tento školské kolá matematických olympiád pozostávali prevažne zo žiakov matematických tried.

Plenárne zasadnutie rodičov žiakov tretieho ročníka

Vážení rodičia,

vedenie školy vás pozýva na plenárne zasadnutie rodičov žiakov tretieho ročníka, ktoré sa uskutoční v utorok 6. marca 2018 o 17:00 v aule Obchodnej akadémie. Plenárnej schôdze sa môžu zúčastniť aj žiaci 3. ročníka.
Program: informácie o výbere voliteľných predmetov, o maturitných skúškach,  o možnosti darovať 2 % z dane.
                                                                                          vedenie školy

Krajského kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

10. ročník -  školský rok 2017/2018
Kategória A
2. miesto Grego Maroš, 4.F Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica
Kategória B:
4. miesto Niederlandová Tereza, 2.L Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica
Obom súťažiacim, ktorí úspešne reprezentovali našu školu, srdečne blahoželáme
                                                                                     PK SJL

OZNAM PRE STRAVNÍKOV ŠJ

Oznamujeme všetkým stravníkom ŠJ, že dňom 20.2.2018 sme uviedli do prevádzky nový stravovací systém školy. Obedy si odteraz  môžete objednávať  v  elektronickej žiackej knižke (gjgt.edupage.org) v ponuke Komunikácia-Školská jedáleň. Objednávanie obedov cez terminál vo vestibule školy bolo zrušené. Na pondelok 26.2.2018 je potrebné objednať si obed do piatku 23.2.2018 do 14:00 hod. Zároveň došlo ku zmene variabilných symbolov stravníkov, ktoré Vám budú oznámené. Obedy si môžu objednávať len stravníci, ktorí nemajú nulový alebo mínusový kredit.

Úspech na krajskom kole OĽP

Dňa 8.2. sa v Banskej Bystrici uskutočnilo krajské kolo Olympiády ľudských práv. Naše gymnázium úspešne reprezentoval Vendelín Vincze /3.F/, ktorý skončil na 4. mieste a postúpil do celoštátneho kola. Srdečne blahoželáme a držíme palce na celoštátnom kole !
Výsledkovú listinu si môžete pozrieť tu.

Bronz pre basketbalistky a basketbalistov GJGT v krajských kolách SŠ.

V mesiaci február sa odohrali krajské kolá  v basketbale  chlapcov a dievčat stredných škôl. Dievčatá aj  chlapci sa umiestnili zhodne na 3. mieste. Všetky odohrané zápasy boli vyrovnané a úroveň krajského kola bola na veľmi dobrej úrovni.

OZNAM

Oznamujeme stravníkom ŠJ, že v piatok 16.2.2018 nebude možné objednať si obed prostredníctvom terminálu vo vestibule školy z dôvodu prechodu na nový stravovací systém.
Obed na pondelok 26.2.2018 ako aj na ďalšie dni si bude možné objednať od štvrtka 22.2.2018 po prihlásení do elektronickej žiackej knižky (gjgt.edupage.org) v ponuke Komunikácia – Školská jedáleň. 
Syndikovať obsah