zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

MATEMATICKÝ KLOKAN

Žiaci našej školy sa aj tento rok zúčastnili tejto matematickej súťaže, ktorá prebiehala 19.3.2018 na celom svete. Medzi prvými 100 najlepšími súťažiacimi zo 65 579 z celého Slovenska mali zastúpenie: Jakub Kliment, I.F (21.-37. miesto), Peter Váš, II.D (57.-60. miesto) v kategórií Kadet G12 a Timon Vološin, III.F (72.-82. miesto), Peter Vaňo,III.F (97.-105.miesto) v kategórií Junior G34. Celkovo bolo zapojených 23 žiakov nie len matematických ale aj všeobecných tried GJGT.