zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Projekt –„Začnite s vysťahovaním“

Návšteva Múzea SNP je vždy spojená so silnými emocionálnymi zážitkami. Podobne tomu bolo  aj vo štvrtok  8.2.2018, keď  sa žiaci III.C a III.D triedy zúčastnili na derniére  projektu –„Začnite s vysťahovaním“, ktorý vznikol v spolupráci Múzea SNP a  SND v Bratislave.

Ťažko opísať pocity, ktoré sme prežívali pri prezentácii  riaditeľa múzea PhDr. Stanislava Mičeva, či príbehoch, ktoré zazneli  v podaní Zuzany Kocúrikovej a Petra Kováča.  Atmosféru umocňovalo aj  hudobné vystúpenie Jany Orlickej.  Je dôležité, aby sme si pripomínali tragické udalosti 2. svetovej vojny a aby sme nezabúdali...