zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

EXPERT

EXPERT je vedomostná súťaž v riešení testových úloh. Súťažiaci si volia z piatich ponúkaných oblastí dve. V tomto školskom roku sa uchádzalo o titul TOP EXPERT z našej školy 49 žiakov z rôznych tried a ako už tradične, máme sa čím chváliť. Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy. Najúspešnejší riešitelia školy sú Adam Hláčikz III.D a Terézia Mária Kotočová zo IV.F.  Úspešným riešiteľom gratulujeme. Zapojenie ako aj úspechy sú zachytené v nasledujúcich tabuľkách.

 

 Kategória

Trieda

Počet súťažiacich

Najúspešnejší riešitelia - Oblasti súťaže

G12

I.B

2

 -

 

I.C

1

Daniel Magic - TOP EXPERT

 

 

 

Do you speak English? + Dejiny, udalosti, umenie

 

I.F

15

Matej Gregor - TOP EXPERT

 

 

 

Svetobežník + Góly, body, sekundy

 

 

 

Adam Vereš - Do you speak English?

 

 

 

Jakub Kliment - Mozgolamy

 

I.L

3

Filip Nociar - TOP EXPERT

 

 

 

Svetobežník + Dejiny, udalosti, umenie

 

 

 

Branislav Malček - TOP EXPERT

 

 

 

Svetobežník + Góly, body, sekundy

 

 

 

Šimon Kapusta - Mozgolamy

 

II.A

2

Andrej Jasovský - TOP EXPERT

 

 

 

Svetobežník + Góly, body, sekundy

 

 

 

Samuel Bočkaj - Góly, body, sekundy

 

III.L

1

Ľubomír Vaňo - Mozgolamy

Spolu

 

24

 

 

Kategória

Trieda

Počet súťažiacich

Najúspešnejší riešitelia - Oblasti súťaže

G34

III.B

10

Michal Lihan - TOP EXPERT

 

 

 

Do you speak English? + Dejiny, udalosti, umenie

 

 

 

Filip Caban - Góly, body, sekundy

 

 

 

Richard Sopko - Svetobežník

 

 

 

Diana Nátanová - Mozgolamy

 

 

 

Veronika Dúžeková - Do you speak English?

 

III.D

9

Branko Hossa - TOP EXPERT

 

 

 

Dejiny, udalosti, umenie + Svetobežník

 

 

 

Adam Hláčik - TOP EXPERT - Svetobežník

 

 

 

Dávid Vozár - Svetobežník

 

 

 

Adam Dolniak - Svetobežník

 

III.F

3

Jakub Maloštík - TOP EXPERT

 

 

 

Mozgolamy + Do you speak English?

 

 

 

Vendelín Vincze - TOP EXPERT

 

 

 

Svetobežník + Dejiny, udalosti, umenie

 

 

 

Samuel Čavoj - TOP EXPERT

 

 

 

Do you speak English? + Mozgolamy

 

IV.F

3

Terézia Mária Kotočová - Mozgolamy

 

 

 

Jaroslav Auxt - Svetobežník

Spolu

 

25

 

 

 Koordinátor školy: Mgr. Katarína Magyarová