zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 7.12.2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Celkovo sa olympiády zúčastnilo 29 študentov, z ktorých do 3. kola postúpili tí najlepší,  aby svoje vedomosti a zručnosti dokázali i v ústnom prejave.
 
Výsledky - Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – Kategória A
1. miesto            Maroš Grego          IV.F                     
2. miesto            Milan Kovalčík        IV.F
3. miesto            Julka Frčková         III.B
Výsledky - Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – Kategória B
1. miesto            Tereza Niederlandová    II.L                       
2. miesto            Michal Bilanin               I.F
3. miesto            Lucia Bečková              I.A
 
Do krajského kola postupujú prví v poradí.
Blahoželáme!!!